HOTARARE NR. 2 ASOCIATIEI LIGA PRIETENIEI PENTRU EDUCATIE

Avand in vedere scopurile si obiectivele stabilite prin statutul Asociatiei Liga Prieteniei Pentru Educatie, Adunarea Generala, adopta urmatorul Regulament, prin care se stabilesc drepturile persoanelor cu vulnerabilitati, precum si obligatiile acestora.

Art 1. Prin persoane cu vulnerabilitati se intelege:
a) Minoritatea roma.
b) Tineri sub 25 de ani si persoane peste 50 de ani.
c) Persoanele care nu detin un loc de munca.

Art 2. Drepturile care se pot acorda persoanelor cu vulnerabilitati sunt urmatoarele:
a) Posibilitatea de participarea in cadrul Campionatele sportive si a petrecerilor, organizate de catre Asociatie, in mod gratuit.
b) Donatii, in cazul evenimentelor deosebite.

Art 3.
Alin 1. Inscrisuri necesare a fi prezentate in vederea dobandirii calitati de persoana cu vulnerabilitati:
a)Adeverinta Asociatia de Proprietari sau Primaria de care apartine in care se va preciza numarul membrilor de familie-parinti, frati surori, cu care domiciliaza.
b)Adeverinta ANAF din care sa rezulte veniturile incasate de catre prieten si membri familiei cu care locuieste
c) Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu beneficiaza de alte venituri.
d) Copie Carte de Identitate si de la ultima unitate de invatamant absolvita insotite de cerere.

Alin 2. Prin membru de familie se intelege ruda de pana la gradul trei care locuieste cu persoana cu vulnerabilitati si, care, conform Codului Civil are obligatia legala de intretinere.

Art 4. Obligatiile persoanelor cu vulnerabilitati.
a) Obligatia de a participa la cursurile de pregatire profesionala sau calificare oferite de catre Asociatia Liga Prieteniei pentru Educatie in parteneriat cu alte Asociatii sau institutii publice.
b) Dupa finalizarea cursurilor de pregatire profesionala sau calificare acestia sunt obligati sa se-angajeze in maximum 3 luni de la terminarea acestora.
c) In cazul pierderii locului de munca, persoanele cu vulnerabilitati pot urma noi cursuri de calificare sau formare profesionala sau pot relua procedura angajarii, punctul b aplicandu-se in mod corespunzator.

Art 5. In vederea indeplinirii scopului si a obiectivelor Asociatiei vor fi realizate parteneriate cu alte O.N.G.-uri si institutii publice in limitele legii si vor fi organizate Campionate sportive in Bucuresti si alte localitati sau orase care vor dorii sa partcicipe in cadrul acestuia.
Prezentul Regulament a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Close