Regulament fond premiere

HOTARARE

PRIVIND MODALITATEA DE ÎMPĂRȚIRE A FONDULUI DE PREMIERE

  Având în vedere scopurile și obiectivele stabilite prin statutul Asociației Liga Prieteniei, Adunarea Generală adopta următorul Regulament, prin care se stabilesc premiile și modalitatea de împărțire a fondului de premiere pentru acest sezon.

Art 1. Prin Fond de Premiere se înțelege totalitatea sumelor de bani rămase după plata terenului, organizatorilor, personalului auxiliar și achiziționarea bunurilor necesare bunei desfășurări a competițiilor. Sumele de bani strânse de către echipe se transferă către personalul auxiliar,  Asociația urmând a încasa doar taxa de organizare și taxa pentru fond premiere.

Art 2. Fondul de premiere se distribuie cu respectarea principiului proporționalității, de așa natură încât să fie împărțit la câți mai mulți prieteni din cadrul Campionatului și Cupei Ligii Prieteniei.

Art 3. Beneficiile totale pentru următorul sezon sunt estimate la 1500 euro.

Premiile Ligii Prieteniei  București se vor acorda astfel: jumătate pentru Supercupă, iar restul sumelor de bani ce se vor strânge vor merge pentru subvenționarea turneului de la Albena.

Art 4. Beneficiile sunt valabile în condițiile participării unui număr de 64 de echipe  campionat și 18 echipe în cupă. În cazul în care vor fi mai puține echipe sau există echipe participante care afectează costurile competițiilor, prin neprezentare sau neplata taxelor de joc, toate beneficiile se vor reduce proporțional. Premiile se vor acorda cu prioritate pentru susținerea Turneului Albena și subvenționarea echipamentelor. În cazul în care fondul de premiere este afectat se vor desfășura procedurile de recuperare ale sumelor stabilite de către Asociație, iar premiile vor fi acordate în momentul recuperării acestora.

Art 5. Sponsorizările în bani primite din partea diverselor persoane, în conturile Ligii, vor fi folosite pentru acordarea de facilități persoanelor cu vulnerabilități, de așa natură încât valoarea premiilor să nu fie afectată.

Prezentul Regulament intră în vigoare începând cu 01.09.2018.

 

Asociația Liga Prieteniei

Close